Mikroenjeksiyon (ICSI) ne demektir?

Mikroenjeksiyon, diğer adı ile intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, özellikle sperm sayısının ve kalitesinin klasik ivf uygulaması için yetersiz olduğu veya klasik ivf yöntemi ile döllenmenin yeteri kadar sağlanamadığı olgularda erkek bireyden alınan sperm hücresinin mikrocerrahi yöntemleri kullanılarak yumurta hücresi içerisine enjekte edilmesi yöntemidir..

Embriyo gelişim aşamaları nelerdir?

12

Embriyonun implantasyon öncesi gelişim aşamaları tedavide takibi kolaylaştırmak amacı ile genellikle gün olarak tanımlanır ve adı geçen gelişim dönemi genellikle yumurta toplama işlemi sonrasındaki 5-6 günlük bir süreci kapsar…