Sperma hüceyrələrinin mikroinyeksiya sırasında yüksək böyütmə ilə seçilməsi (İMSİ)

Süni mayalanma laboratoriyalarında alınan hər yumurta, yaradılan hər embrion bizlər üçün dəyərlidir. Bütün səylər uşaqlığa tutunub hamiləlik yaradacaq o embrionu əldə etmək olunca həm əldə etmə müddəti, həm də seçim müddəti ayrı bir vaciblik qazanır. Son zamanlar İMSİ olaraq tanınan yüksək mikroskopik böyütmə üsulları istifadə edilərək döllənmə işləmində istifadə ediləcək sperma hüceyrələrinin xidmət öncəsində morfolojik olaraq detallı dəyərləndirilməsi üsulu ilə şansı ən yüksək olan  spermanın seçilə bilməsi ilə nəticələri yaxşılaşdırmaq daha mümkün bir hala gəldi.

Bu üsul ciddi sperma problemi olan və ya son dərəcə məhdud sayda yumurtası əldə edilə bilən xəstələrdə, daha əvvəl müalicəsi nəticə verməyən xəstələrdə, xüsusilə spermaya bağlı bir problem müəyyən edildiyində müalicədəki şansı və uğurlu nəticəni artıra bilmək üçün istifadə ediləcək vacib bir köməkçi vasitə olaraq qarşımıza çıxmaqdadır.

Rutin bir mikroinyeksiya tətbiqində ümumilikdə sperma seçimi hazırlanan sperma nümunəsinin 400 dəfə böyüdülməsi sonrası həyata keçirilir. Bu böyütmə gücü ilə əslində spermaya aid bir çox şəkil pozğunluğu müşahidə edilə bilinir və təcrübəli bir embrioloq tərəfindən döllənmə və yaxşı embrion inkişaf etdirmə qabiliyyəti olan sperma seçilə bilir. Bununla birlikdə son illərdə görülən işlər, özəlliklə spermanın baş hissəsində yer alan bəzi şəkil pozğunluqlarının  müşahidə edilməsi daha yüksək böyüdücü sistemin istifadə edilməsini əsaslandırır. Laboratoriyamızda istifadə etdiyimiz yüksək böyütmə sistemləri sayəsində mikroinyeksiya öncəsi sperma seçimini 400 yerinə 8000 dəfəyə qədər artırmaq və bu böyütmə sonrası xidmət üçün ən uyğun şəkilə sahib olan sperma hüceyrələrini seçe bilirik.

23 İLDƏ 60000 UŞAQLI GENİŞ AİLƏ OLDUQ.